Investo në Shqipëri

Investo në Shqipëri

Pse duhet të investoni në Shqipëri?

1. Reforma e investimeve – Shqipëria ka zbatuar një investim të huaj liberal për të rritur investimet e huaja. Ligji për Investimet e Huaja lejon pronësinë 100 për qind të kompanive dhe siguron mbrojtje specifike për investitorët e huaj.

2. Kostot konkurruese të punës – Shqipëria ka paga të ulëta konkurruese. Sigurimet shoqërore, tatimi mbi të ardhurat dhe shpenzimet e përgjithshme konkurruese.

3. Vendndodhja gjeografike optimale – Shqipëria ka një vendndodhje strategjike në Ballkanin Perëndimor dhe afërsi me tregjet evropiane. Lidhjet me Evropën nëpërmjet porteve në detin Adriatik dhe Jon. Shumë i favorshëm për sektorë strategjikë si: Turizmi dhe Bujqësia. Shqipëria është një urë lidhëse midis Evropës Veriore dhe Jugore me transport si: porte, aeroporte dhe rrugë.

4. Akses i lirë në tregjet e mëdha – Shqipëria ka nënshkruar disa marrëveshje të tregtisë së lirë me tregjet kryesore (BE, Turqi, vendet e CEFTA dhe EFTA) të cilat ofrojnë akses të lirë doganor në shumicën e tregut të madh të konsumatorëve.

5. Popullsi e re dhe e mirëarsimuar – në Shqipëri 48 për qind e popullsisë është nën 36 vjeç. 584,616 nxënës dhe studentë të regjistruar në arsimin formal. Flitet gjerësisht anglishtja, italishtja dhe spanjishtja, ndërsa në shkollë mësohet gjermanishtja dhe frëngjishtja.