Shërbime Marketingu

Shërbime Marketingu

Ne ju ndihmojmë të krijoni dhe zbatoni strategji të suksesshme marketingu. Kjo shpesh fillon me hulumtimin e marketingut për të kuptuar se çfarë është dhe çfarë nuk funksionon në planin aktual të marketingut, e ndjekur nga kërkimi demografik për të krijuar një profil të plotë ideal të klientit.

Ne ndihmojmë kompaninë tuaj me fazat e planifikimit, projektimit dhe ekzekutimit të aktiviteteve tuaja të marketingut. Gjithashtu fokusohemi tërësisht në aspektet komunikuese të fushatës, si reklamat, spotet televizive, reklamat në internet etj.

Për të krijuar me sukses një markë apo brend, masat e zhvilluara nga agjencitë e marketingut duhet të përputhen me strategjinë përkatëse të saj.