Shërbime Konsulence

Shërbime Konsulence

  • Konsulencë emigracioni
  • Orientim për llojin e vizës sipas profesionit
  • Asistencë gjatë problemeve të mundshme të lindura gjatë aplikimit për vizë
  • Asistencë në pregatitjen e dokumentave të kërkuara për aplikim në ambasadat respektive