Shërbime Burime Njerëzore

Shërbime Burime Njerëzore

Të qenit një institucion i pavarur, duke pasur gjithashtu një ekip të fortë ekspertësh dhe juristësh të burimeve njerëzore, Europe Agency ofron një propozim unik, të balancuar dhe të mirëplanifikuar për rritjen dhe zhvillimin e një kompanie.

Disa nga shërbimet e burimeve njerëzore që ekspertët tanë ofrojnë:

1. Auditim i brendshëm

2. Manual i burimeve njerëzore dhe SOP

3. SOP trajnimi për burimet njerëzore

4. Sistem dhe procedura të vlerësimit të punës

5. Skemat e pagesave dhe benefiteve

6. Organizimi dhe tabela e personelit