3 arsye përse nuk po fitoni një intervistë pune…

3 arsye përse nuk po fitoni një intervistë pune…

1. Keni një qasje shumë të shpërndarë për të kërkuar punë. Nëse jeni duke ap...

Çfarë duhet dhe nuk duhet të thoni për t’u përgjigjur: “Cilat janë arsyet tuaja për të lënë një punë?”

Çfarë duhet dhe nuk duhet të thoni për t’u përgjigjur: “Cilat janë arsyet tuaja për të lënë një punë?”

“Cilat janë arsyet e largimit nga puna?” dhe “Cilat janë dobësitë tuaja?” hynë në listën e ngush...