Çfarë duhet dhe nuk duhet të thoni për t’u përgjigjur: “Cilat janë arsyet tuaja për të lënë një punë?”

Çfarë duhet dhe nuk duhet të thoni për t’u përgjigjur: “Cilat janë arsyet tuaja për të lënë një punë?”

“Cilat janë arsyet e largimit nga puna?” dhe “Cilat janë dobësitë tuaja?” hynë në listën e ngush...