Studio në SHBA

Studio në SHBA

Të studiuarit jashtë vendit, mund t’ju ndihmojë të zgjeroni horizontin tuaj akademik, të nisni karrieren tuaj dhe t’ju bëjë më konkurrues në ambientet e punës. Të paturit përvojë në kultura të ndryshme, ju mundëson të zgjeroni botëkuptimin tuaj, duke bërë që të krijoni marrëdhënie me njerëz nga e gjithë bota.
Europe Agency, në bashkëpunim me disa nga institucionet kryesore arsimore në SHBA, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar apo në të gjitha vendet e Europës, bazuar në programet e atyre arsimore, bën të mundur dërgimin e studentëve në mbarë botën për të studiuar, punuar dhe jetuar në këto vende.

Të gjithë të interesuarit për të emigruar në vendet e lartë-përmendura, mund të realizojnë ëndrrat e tyre nëpërmjet studimit dhe punësimit, kolegjit dhe praktikave të punës, ose nëpërmjet programeve thelbesore të biznesit.