Hoteleri-Turizëm

Aplikoni për pozitën “Hoteleri-Turizëm” në Australi me këto kushte punësimi:

Kushtet e punës:

  • 40 orë pune në javë
  • 14 ditë pushime vjetore të paguara
  • Kontratë 3 vjeçare pune me të drejtë rinovimi
  • Akomodimi i mbuluar nga kompania

 

Niveli i gjuhës Angleze:

B2

 

Kohëzgjatja e procesit:

I gjithë procesi i rekrutimit deri në pajisen me vizë zgjat deri në 3 muaj.

 

Procesi i Aplikimit:

Për të aplikuar dërgoni CV-në tuaj me email në adresën [email protected] me subjekt “Hoteleri -Turizëm in Australia”

 

Të drejtë aplikimi kanë punëkërkuesit nga gjithë Ballkani.